Ny webbplats med känsla av showroom – rottnerospackaging.com


  Vi har tagit fram en ny webbplats för Rottneros Packaging, som tillverkar livsmedelsförpackningar med hållbarhet och design i fokus. För Rottneros Packaging var det viktigt att du som besökare på deras nya webbplats bara behöver några få sekunder för att förstå vilken typ av produkter de erbjuder. Därför tog vi fram förslag på en …
Läs mer

Webbplats med affärsområden i fokus – qtym.se


Uppdatering av webbplats för att förtydliga Qtyms erbjudande och underlätta navigering. Qtym har ett brett tjänsteutbud och var i behov av att presentera varje tjänst på ett bättre sätt, samtidigt som det totala erbjudandet ska framgå. Uppdrag och lösning Vi började med att se över Qtyms dåvarande webbplats för att på bästa sätt renodla kommunikationen av respektive …
Läs mer

Säljande webbplats med fokus på produktområden


Vi fick det roliga uppdraget att hjälpa Emtbjörks med en ordentlig uppfräschning och nytt utseende på deras webbplats. Uppdrag och utmaning Emtbjörks webbplats har en viktig funktion i att visa upp alla tjänster och hela maskinparken på ett informativt, snyggt och tilltalande sätt. Från att ha presenterat sina arbetsfordon i form av text med modellbeteckning, …
Läs mer

Varumärkesstrategi, grafisk profil och webbplats - Conneqted


conneqted_webb

Vi startade upp med ett grundligt arbete kring Conneqteds varumärke och grafiska profil, som sedan var utgångspunkt för utvecklingen av den nya webbplatsen. Uppdrag Conneqted ville fylla sitt varumärke med värden som tydligt kommunicerar att de är ett modernt företag med unik spetskompetens och oberoende rådgivare. De vill också att deras målgrupp ska uppleva dem som förtroendeingivande och personliga. Allt skulle sedan tydligt …
Läs mer

Digital och interaktiv karta - Karlstads kommun


Interaktiv karta

Digital presentation i form av en interaktiv karta som visar pågående och planerade infrastrukturprojekt inom Karlstads kommun under de närmaste åren. Uppdrag Karlstads kommun ville presentera sina större och omfattande projekt i en översiktsbild där alla platser syns på en gång. Den digitala presentationen skulle också innehålla mer detaljerad information om varje enskilt projekt, för den som vill …
Läs mer

Utveckling och förbättring av webbplats - Cellaviva


cellaviva_webb

Utveckling av textmässigt omfattande och innehållsrik webbplats med fokus på tydlighet och transparens. UPPDRAG Vi utvecklade en webbplats med tydlig struktur och logik åt Cellaviva. Webbplatsen behövde också förfinas rent tekniskt och innehållsmässigt. Eftersom Cellavivas affärsidé är relativt unik i Sverige behöver de utrymme att förklara den på ett detaljerat, förtroendeingivande och lättförståeligt sätt. Webbplatsens viktigaste funktionen är …
Läs mer

Webbplats, nyhetsbrev och sociala medier - Elektrotekniska Byrån


Ebab_hemsida

Utveckling av en ny webbplats i kombination med löpande uppdateringar i sociala medier och content på den nya webbplatsen. UPPDRAG För Elektrotekniska Byrån var den nya webbplatsens viktigaste funktion att presentera erbjudandet på ett tydligt sätt. De ville också förstärka sitt varumärkes personlighet. Kort om Elektrotekniska Byrån i Karlstad Elektrotekniska Byrån AB i Karlstad är …
Läs mer

Ny webbplats och marknadsmaterial - Thermo Power


Thermopower webb

Thermo Powers nya webbplats Uppdrag och utmaning en folder och en rollup, som beskriver möjligheterna snarare än tekniken. Hur ser erbjudandet ut? Och varför ska man investera? En utmaning i kommunikationen är att förklara den komplexa tekniken enkelt och tydligt. Lösning Ett nytt bildmanér, med kyla och värme i fokus, är en central del i det …
Läs mer

Multisite, webbplatslösning för Norden | Exide Technologies


multisite exide norden partnerscohub

Vi tog fram en webbsite som omfattar fem olika webbplatser för de nordiska länderna inom Exide Technologies. Uppdrag Med fem olika webbplatser på lika många språk och med tre olika varumärken på de olika marknaderna behövde Exide hjälp med att ta fram en helt nya hemsida med bättre struktur, modernare utseende och enklare administration. Lösning …
Läs mer

Fullmatat webbaserat säljverktyg - Metsä Tissue


Metsä digitalt säljverktyg

Vi tog fram ett webbbaserat säljverktyg fullmatat med information och kunskap om Metsä Tissues varumärke Katrin’s hela produktsortiment. Uppdrag Vi utvecklade Katrins digitala säljverktyg KatrinIQ.com, som fick stor uppmärksamhet och positiv respons när den lanserades på CLEAN-mässsan. På ett enkelt och funktionellt sätt presenteras kunskap och argument som ger Katrins säljkår och återförsäljare en plattform för …
Läs mer