Internt varumärkesarbete och kampanj - Konsum Värmland

#employer branding #print

Konsum Värmland vände sig till oss när de behövde hjälp med ett internt varumärkesarbete, med syfte att stärka det egna arbetsgivarvarumärket.

UPPDRAG

Konsum Värmland var mitt i en omorganisation och såg vikten av att stärka det interna varumärket för att skapa ett gemensamt förhållningssätt hos alla medarbetare. De ville också lokalanpassa de centrala värdeorden som var framtagna för Coop Sverige.

LÖSNING

Vi startade upp arbetet med det interna varumärket med att ta fram beskrivningar av alla värdeord för att tydliggöra vad de betyder för just Konsum Värmland. För att sammanfatta den känsla som de vill att både medarbetare och kunder ska känna när de kliver in i en butik, tog vi fram temat: ”Välkommen hem”.

Vi tog också fram en bild som symbol för varje värdeord för att stärka budskapet. De flesta ord kommuniceras tillsammans med en bild på några av medarbetarna som jobbar i Konsum Värmlands butiker.

För att sprida värdeorden internt och för att stärka känslan för och lojaliteten med varumärket Konsum Värmland hos medarbetarna, tog vi fram varumärkesstärkande material. Alla i personalen fick varsin handbok, affischer för varje värdeord sattes upp i personalrummet samt golvdekaler placerades så att personalen såg dem på väg ut i butik.

Kort om Konsum Värmland

Konsum Värmland är en kooperativ ekonomisk förening som ägs och drivs av cirka 155 000 medlemmar. Huvudkontoret finns i Karlstad och de har ett 80-tal försäljningsställen runt om i Värmland. Konsum Värmland driver också en egen livsmedelsindustri i form av bageri, lagercentral, charkfabrik och transportcentral. I föreningens helägda dotterbolag finns gränshandelsbutikerna MaxiMat och Supermarket och lågpriskedjan Pekås.

Kontakta oss

Vill du veta mer om betydelsen av ett starkt arbetsgivarvarumärke och vad det skulle innebära för din verksamhet? Kontakta Nils så berättar han mer: nils.vangstad@partnerscohub.se