Kampanj med fokus på rekrytering - Karlstads kommun

#kampanj #social media

Vi tog fram en omfattande rekryteringskampanj åt Karlstads kommun, med nytänk kring val av kommunikationskanaler med berättande i fokus.

Uppdrag

Karlstads kommun behövde förstärka sitt lag av samhällsbyggare och kontaktade oss för hjälp med ett nytt rekryteringstänk, där alla fem tjänsterna – från miljöingenjör till landskapsarkitekt, presenterades i ett och samma skyltfönster. Och där kanalerna blev både många och till viss del oväntade.

Lösning

Förutom traditionella printannonser, banners och inslag i branschspecifika nyhetsbrev, så lade vi stort fokus på spridningen i sociala medier och speciellt på Facebook. Exempelvis lyfte vi fram de olika tjänsterna genom korta berättelser, i syfte att visa några av de spännande arbetsuppgifter som varje tjänst innehåller.

Vi skapade fotoalbumet ”Är du en samhällsbyggare”, som i bilder visar bredden av varje tjänst, vi jobbade med relevanta hashtags på Instagram och twittrade om tjänsterna. Genom att nyttja Rättviseförmedlingens rekryteringstjänst fick vi hjälp med spridningen i ett nytt och viktigt flöde.

Kontakta oss

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med din rekrytering? Kontakta Nils så berättar vi mer nils.vangstad@partnerscohub.se