Digital och interaktiv karta - Karlstads kommun

#Digital presentation #interaktivt #Ux-design #webb

Digital presentation i form av en interaktiv karta som visar pågående och planerade infrastrukturprojekt inom Karlstads kommun under de närmaste åren.

Uppdrag

Karlstads kommun ville presentera sina större och omfattande projekt i en översiktsbild där alla platser syns på en gång. Den digitala presentationen skulle också innehålla mer detaljerad information om varje enskilt projekt, för den som vill veta mer. Det var också viktigt att man snabbt och enkelt ska förstå hur alla projekt hänger ihop.

LÖSNING

Vi valde att göra en webbaserad presentation som du har tillgång till överallt, utan att användaren behöver ladda ner någon fil. Resultatet i form av en interaktiv karta gör det möjligt att enkelt göra uppdateringar utan att riskera att någon råkar ha en gammal version som då blir inaktuellt.

Alla projekt är markerade på den interaktiva kartan, där man sedan kan klicka sig in på varje proejkt för att läsa mer och även se bilder.

Åhörarna som fick ta del av presentationen upplevde kartan som tydlig och enkel. De fick en bra helhetsbild och förstod hur de olika projekten hänger ihop samt hur de påverkar varandra. Vi fick i uppdrag att komplettera kartan med informationstexter för att den ska kunna visas på webben där besökarna själva kan klicka runt och läsa om de olika projekten.

Se den interaktiva kartan för infrastruktursprojekt här – Karta

Kontakta oss

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med smarta lösningar? Kontakta Nils så berättar vi mer nils.vangstad@partnerscohub.se