Grafisk formgivning av mässmonter - Exide Technologies

#Grafisk profil #mässa #varumarke

Vi hjälpte Exide Technologies med den grafiska designen av deras mässmonter till Automässan i Göteborg. Som en av världens största och äldsta utvecklare och tillverkare av batterier och andra strömförsörjningslösningar, är Automässan i Göteborg en viktig och självklar del i Exides varumärkesbyggande.

Uppdrag och lösning

Vi hjälpte Exide med det grafiska uttrycket och den detaljerade informationsgrafiken i montern. Mässmontern skulle fylla flera funktioner; visa upp Exides alla varumärken, exponera fysiska produkter med möjlighet för besökaren att testa, tydliggöra de olika produktkategorierna på ett pedagogiskt och övergripande sätt och samtidigt ge plats åt detaljerade tekniska specifikationer. Målet var en inbjudande och öppen monter, fylld med information presenterat på ett tilltalande och fräscht sätt. En kreativt rolig utmaning!

Kort om Exide Technologies

Exide finns i över 80 länder. I Norden säljs deras batteriteknologi under olika varumärken: Exide i Danmark och Finland, Sønnak i Norge och Tudor i Sverige. De erbjuder såväl original- som ersättningsutrustning för bilar, tunga lastfordon, jordbruksmaskiner, marin utrustning och nya tekniska lösningar för hybdridfordon.

KONTAKTA OSS

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med en ny och fräsch monter? Kontakta Nils så berättar vi mer nils.vangstad@partnerscohub.se