Utveckling och förbättring av webbplats - Cellaviva

#Ux-design #webb

Utveckling av textmässigt omfattande och innehållsrik webbplats med fokus på tydlighet och transparens.

UPPDRAG

Vi utvecklade en webbplats med tydlig struktur och logik åt Cellaviva. Webbplatsen behövde också förfinas rent tekniskt och innehållsmässigt. Eftersom Cellavivas affärsidé är relativt unik i Sverige behöver de utrymme att förklara den på ett detaljerat, förtroendeingivande och lättförståeligt sätt. Webbplatsens viktigaste funktionen är därför att göra så mycket information som möjligt tillgänglig för både privatpersoner och vårdpersonal.

Lösning

Vi tog fram en tydlig struktur och navigering för att underlätta för besökaren på webbplatsen att hitta all den fakta som behövs inför beslut. Stort fokus låg bland annat på rubriksättning i menyerna och smidig scroll-navigering som ger snabb överblick.

Kort om cellavia

Cellaviva är Sveriges första och hittills enda biobank för familjesparande av stamceller. Cellaviva hjälper blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller – för barnet och familjens framtida medicinska behov. Företaget grundades 2014, men historien bakom startar långt tidigare.

Kontakt

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att lyfta din webbplats? Kontakta Nils så berättar vi mer nils.vangstad@partnerscohub.se